Venda i lloguer d’immobles

Venda i lloguer d’immobles


Venda

VENDA

Vendrem el seu immoble en les millors condicions i en el mínim temps possible.

– Un assessor comercial l’assessorarà en el procés de venda. Farà una primera visita a l’immoble i li taxarà gratuïtament, aconsellant-lo per tal de fixar el preu real de mercat.
– Revisarà la documentació de l’immoble i l’assessorarà sobre la normativa legal vigent.
– Junts, fixarem les condicions de sortida i l’estratègia de comercialització.
– Promocionarem el seu immoble, en web pròpia i als principals portals immobiliaris.
– El guiarem durant tot el procés, oferint-li l’assessorament jurídic, fiscal i tècnic necessari en cada cas.
– Redactarem el contracte d’arres i coordinarem l’escriptura de l’immoble amb el Notari, assegurant-nos de que aquell dia disposem de tota la documentació i es faci el tràmit sense cap mena de problema.

Venda-lloguer

LLOGUER

Llogui el seu immoble obtenint el màxim rendiment i amb les màximes garanties: contractarem el lloguer del seu immoble amb llogaters solvents i fiables.

– Un professional de confiança l’assessorarà per activar el lloguer del seu immoble. Es fixarà conjuntament el preu, la durada del contracte i les condicions contractuals i l’informarà de tota la documentació necessària que cal aportar com a propietari.
– Anunciarem la finca en web pròpia i principals portals immobiliaris.
– Formalitzarem el contracte de lloguer amb el suport del nostre Departament Jurídic sempre que sigui necessari.
– Realitzarem els canvis de subministraments d’aigua, llum i gas.
– Gestionarem l’assegurança de lloguer amb la qual garantim el cobrament de la rendes, les despeses de reclamació i els possibles desperfectes per danys en l’habitatge.
– Li recomanem el nostre servei de GESTIÓ DE LLOGUERS: nosaltres fem d’intermediaris i gestionem les relacions amb els llogaters de forma àgil, realitzant tots els tràmits administratius, comptables i tècnics.