Gestió de lloguers

Gestió de lloguers


Lloguers

La nostra experiència durant 55 anys ens ha fet donar solució a tot tipus de situacions.

Vetllem pel compliment estricte dels compromisos adquirits pel propietari i arrendatari en qualsevol contracte d’arrendament.

– Assignació d’un gestor altament qualificat com a únic interlocutor entre propietari i llogater.
– Emissió i cobrament de rebuts.
– Domiciliació de les despeses i tributs relacionades amb la finca.
– Dipòsit de fiança a l’Incasol.
– Revisió de rendes, contractes i aplicació dels compromisos pactats.
– Liquidació mensual al propietari.
– Enviament de les liquidacions per correu postal o per correu electrònic.
– Reclamació i recobrament d’impagats
– Gestió d’incidències.
– Assessorament en assegurances de lloguer.
– Assessorament laboral, fiscal i comptable.
– Assessorament jurídic especialitzat en l’àmbit de la propietat vertical i horitzontal mitjançant el nostre equip d’advocats.