Comunitats

Comunitats


Comunitats

Simplifiquem la gestió del seu immoble i ho fem garantint una gestió integral, àgil i transparent.

Un gestor personal s’ocuparà de tot el que afecta a la seva comunitat. Serà el responsable de coordinar l’equip administratiu, jurídic i tècnic sempre que sigui necessari.

– Transparència total
Li aportem la informació econòmica clara i completa en temps real.
– Agilitat
En la resolució d’incidències i avaries i en qualsevol tràmit que haguem de gestionar.
– Estalvi
Reduint els costos de manteniment.
– Comunicació
Fem de mediadors entre propietaris, vetllant per a la bona convivència a la finca.
– Assessorament i gestió
• Tramitem la constitució de la Comunitat i el reglament de règim intern.
• Gestió comptable.
• Lliurament d’estats de compte
• Confecció i presentació del pressupost econòmic de l’exercici.
• Control de morositat, seguiment i cobrament.
• Custòdia de documentació comptable, contractual i legal.
• Convocatòria de Juntes, direcció de reunions , confecció de l’acta i gestió d’acords.